Cookie consent management tool
+359 52 501 501        +359 878 62 10 80        info@sladaksun.com
Спално бельо Сладък сън

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy Policy)
 
Обща информация
 
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 
В качеството си на администратор на лични данни СЛАДЪК СЪН ООД, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
 
Информация относно Администратора на лични данни
1.    Наименование СЛАДЪК СЪН ООД
2.    ЕИК/БУЛСТАТ :203424771
3.    Седалище и адрес на управление: Варна, СО."Телевизионна кула" 509 №43
4.    Данни за кореспонденция: Варна, СО."Телевизионна кула" 509 №43
5.    E-mail: info@sladaksun.com
Информация относно компетентния надзорен орган
1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.    Телефон:02 915 3 518
5.    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
СЛАДЪК СЪН ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
 
Чл. 1. (1) СЛАДЪК СЪН ООД събира и обработва Вашите лични данни въз основа на следното:
?      Изпълнение на задълженията на СЛАДЪК СЪН ООД по договор с Вас;
?      Изрично получено съгласие от Вас при запитване чрез сайта на СЛАДЪК СЪН ООД https://www.sladaksun.com/kontakti/
?      За целите на легитимния интерес на СЛАДЪК СЪН ООД.
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
 
Чл. 2. (1) СЛАДЪК СЪН ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за запитване чрез сайта на СЛАДЪК СЪН ООД, включително за следните цели:
?      индивидуализация на страна по договора;
?      счетоводни цели;
?      защита на информационната сигурност;
?      обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 
(2) СЛАДЪК СЪН ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
?      законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
?      ограничение на целите на обработване;
?      съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
?      точност и актуалност на данните;
?      ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
?      цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, СЛАДЪК СЪН ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
?      изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява СЛАДЪК СЪН ООД?
 
Чл. 3. (1) СЛАДЪК СЪН ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
?      Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор
(2) СЛАДЪК СЪН ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
?      Данни: Ваши индивидуализиращи данни:  Имена по лична карта или паспорт, ЕГН/ЛНЧ, гражданство, номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност, адрес, имейл и телефон.
0    Цел, за която се събират данните: 1) изпълнение на договор с търговски партньор и неговото администриране;;
0    Основание за обработка на личните Ви данни – договорно основание
?      Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да направите запитване за чрез сайта на СЛАДЪК СЪН ООД: https://www.sladaksun.com/kontakti/, трябва да попълните онлайн формуляр които изисква: име, фамилия, имейл и телефон.
0    Цел, за която се събират данните: Запитване за информация относно дейностите и услугите на СЛАДЪК СЪН ООД.
0    Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и политиката за защита на личните данни на уебсайта Вие давате ясно изразено съгласие личните ви данни да бъдат обработени за съответната цел.
?      Други данни, които СЛАДЪК СЪН ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, СЛАДЪК СЪН ООД събира данни за използвания IP адрес.
0    Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
0    Основания за обработка на данните: IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
?      Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
0    Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
0    Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването на писмен договор, между СЛАДЪК СЪН ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) СЛАДЪК СЪН ООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
?      разкриват расов или етнически произход;
?      разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
?      генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от СЛАДЪК СЪН ООД  от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните Ви данни
 
Чл. 4. (1) СЛАДЪК СЪН ООД  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок, СЛАДЪК СЪН ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) СЛАДЪК СЪН ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на СЛАДЪК СЪН ООД или друго.
 
Предаване на вашите лични данни за обработване
 
Чл. 5. (1) СЛАДЪК СЪН ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) СЛАДЪК СЪН ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СЛАДЪК СЪН ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст.
(2) СЛАДЪК СЪН ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 
Право на достъп
 
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от СЛАДЪК СЪН ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) СЛАДЪК СЪН ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но СЛАДЪК СЪН ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до СЛАДЪК СЪН ООД.
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
 
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от СЛАДЪК СЪН ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а СЛАДЪК СЪН ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
?      личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
?      Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
?      Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
?      личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
?      личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СЛАДЪК СЪН ООД;
?      личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) СЛАДЪК СЪН ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
?      за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
?      за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
?      по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
?      за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
?      за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до СЛАДЪК СЪН ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация
(4) СЛАДЪК СЪН ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 
Право на ограничаване
 
Чл. 10. Вие имате право да изискате от СЛАДЪК СЪН ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
?      оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СЛАДЪК СЪН ООД да провери точността на личните данни;
?      обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
?      СЛАДЪК СЪН ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
?      Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СЛАДЪК СЪН ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Право на преносимост
 
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на СЛАДЪК СЪН ООД, с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от СЛАДЪК СЪН ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право на получаване на информация
 
Чл. 12. Вие можете да поискате от СЛАДЪК СЪН ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СЛАДЪК СЪН ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 
Право на възражение
 
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СЛАДЪК СЪН ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
 
Чл. 14. (1) Ако СЛАДЪК СЪН ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) СЛАДЪК СЪН ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
?      е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
?      е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
?      уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 
Лица, на които се предоставят личните ви данни
 
Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
 
Други разпоредби
 
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.    Телефон:02 915 3 518
5.    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
 

Политиката за поверителност
 
Декларация за съгласие с Политиката за поверителност

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.
Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?
 
Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни
 
Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашите имена, адрес, имейл адрес.
Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на
– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката
 
 
При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.
 
Нюзлетър
 
Можете да се абонирате за нашия нюзлетър, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: info@sladaksun.com или използвайте бутона „отпиши ме“. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

Вашите права
 
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.
Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни .

Свържете се с нас по един от следните начини:
, данни за контакт: Варна, ул. Мадара 30, info@sladaksun.com, 0885 842 279

Ние използваме “Бисквитки”

Бисквитки
 
Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.
 
Моля, кликнете върху заглавията на отделните категории „бисквитки“, за да научите повече и да промените настройките по подразбиране. Моля също да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.
 
Конкретно, използваните на нашия сайт бисквитки са
 
1.    CSRF Token – задължава браузъра Ви да обработва „бисквитки“;
2.    Session ID –  гарантира, че всяка информация, която давате или приемате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази „бисквитка“ сайтът ни ще Ви третира като „нов“ посетител при всяко Ваш влизане. Тя не ви идентифицира лично и не е свързана с друга информация.
Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.
Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.
 
С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно
 
    Google Analytics - това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл. Искаме да знаете, че Гугъл съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR и ние имаме договор за обработка на лични данни с тях;

    AddThis Social Sharing – това е „бисквитка“ за функционалност (functionality cookie), която ни указва какво съдържание от сайта ни споделяте в социоалните мрежи, които използвате;

    Remember me -  това също е „бисквитка“ за функционалност, която запомня статуса Ви на логнат потребител.